Wie potgrond of meststoffen voor het gazon had besteld kon deze ophalen op 10 februari van 8 tot 10h op het marktplein van Hulsen.

Net als vorige jaren hadden nogal wat KWB verenigingen uit de naburige dorpen ook bestellingen geplaatst en waren er mensen present om deze aan hun leden te verdelen.

Ook net als andere jaren waren er toch weeral leden die de datum en uur uit het oog verloren waren en moest er even gebeld worden om het goedje op te halen.

Met remorken en ander vervoermiddel zagen we mensen uit Balen, Olmen en Stotert langskomen die al eens meer dan een keer mochten uitrijden om alles thuis te krijgen.

Het was niet bepaald goed weer die dag om direct aan de slag te gaan met grond en meststoffen, want het was bitterkoud zo onder de kerkentoren.

Alles goed verlopen en we hopen iedereen volgend jaar terug te zien en wensen bij deze aan ieder veel tuinplezier.

Werkgroep grond en co