Beste KWB leden

Het zijn rare tijden met al de huidige Corona toestanden.
Vele nieuwe woorden, zoals "lockdown" en "online shopping" klinken al niet vreemd meer in de oren.
Zelfs onze voorouders hebben deze situatie(s) nooit meegemaakt.
Mensen die de oorlog hebben meegemaakt weten nog te vertellen dat in die tijd alles "gewoon" open bleef, niettegenstaande er weinig te krijgen was.
We zitten nu in de omgekeerde wereld, waar er van alles is, maar we er niet altijd kunnen of mogen aangeraken.

Ook voor de culturele verenigingen, zoals KWB is het moeilijk om iets op poten te zetten met de beperkte toelatingen qua gebruik van ruimtes e.d.
Al heel wat van onze activiteiten zijn geschrapt moeten worden en zijn misschien wel voor onbepaalde tijd van de agenda verdwenen.
Wat inkomsten betreft zijn we ongewild bij de slechtste leerlingen van de klas.

We zitten momenteel in het nieuwe werkjaar en de geplande activiteiten zijn met een groot vraagteken qua uitvoering.
Het is uiteraard niemands persoonlijke fout om in deze impasse verzeild geraakt te zijn, maar hoop doet leven en als we met z'n allen ons best blijven doen, geraken we er hopelijk wel weer bovenop.
Belangrijk is natuurlijk dat we geen risico's nemen en alles veilig houden.
We hebben uiteraard constant contact met ons gemeentebestuur i.v.m. mogelijkheden om activiteiten in te richten.

Ondertussen zijn de nieuwe lidkaarten voor 2021 toegekomen en zullen aan jullie voorgelegd worden. Hopelijk mogen we terug op jullie steun rekenen en kunnen we zo onze vereniging "levende" houden.
Iedereen wordt op de hoogte gebracht i.v.m. de manier van de nieuwe lidkaart te betalen en te ontvangen.

Hou het veilig en gezond.
Samen moeten we volhouden en goed zorg dragen voor elkaar.

Namens de voorzitter
Marc Eykmans